Оновлений порядок та строки приведення статуту у відповідність до вимог закону

Оновлений порядок та строки приведення статуту у відповідність до вимог закону

aur No Comments

Увага представникам бізнесу! Cкористайтесь унікальною можливістю звести можливі наслідки корпоративних конфліктів у вигляді розмиття частки, виведення активів, блокування господарської діяльності, тощо. Оптимізуйте інтереси всіх учасників товариства шляхом затвердження нової редакції статуту при приведенні його у відповідність до норм закону.

Нагадуємо, що 17 червня 2018 року набув чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII (Закон), який замінить застарілі норми Закону «Про господарські товариства» 1991 року в частині регулювання товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (ТОВ та ТДВ).

Тобто Законом встановлений строк до 17 червня 2019 року для приведення статуту у відповідність до вимог нового профільного закону.

Зверніть увагу!

 • В рамках одного року положення статуту в старій редакції мають перевагу над нормами нового закону у разі конкуренції закріплених положень. Але лише до внесення перших змін до статуту. Якщо ж протягом року ви вносите будь-які зміни до статуту вашого товариства, то презюмується, що ви його повністю повинні привести у відповідність до нових правил. Після закінчення вказаного строку вищу юридичну силу матимуть вже положення закону, навіть якщо статут не приведений у відповідність.

Що варто врахувати!

 • Основна ключова особливість нового закону про ТОВ — його диспозитивність. Це означає, що учасники товариства в більшості випадків можуть визначити свої особливі правила діяльності, які можуть бути відмінними від тих, які закріплені в законі.

Три категорії відомостей, які обов’язково зазначаються у статуті товариства:

 1. Повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
 2. Органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень;
 3. Порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Будь-які інші відомості, в тому числі щодо часток учасників товариства, вносити не обов’язково та виконують це лише за бажанням учасників товариства. 

Даний закон значно розширив свободу учасників для визначення індивідуальних правил гри у бізнесі, адже раніше всі статути за змістом були майже подібними, Проте ці правила необхідно прописати у статуті. 

Можливості що пропонує закон,  основні положення: 

 • Встановлення обмежень щодо зміни співвідношення часток учасників товариства. Закріплення вказаного положення унеможливить в майбутньому “розмиття” частки одного з учасників у разі виникнення корпоративного конфлікту.
 • Встановлення іншого, аніж 6-місячний, строку внесення вкладів учасниками товариства. При цьому максимальний строк не передбачений, а тому встановлюється виключно на підставі рішення учасників.
 • Встановлення відсутності переважного права інших учасників товариства при відчуженні частки або іншого порядку реалізації чи відмові від переважного права.
  У випадку встановлення відсутності переважного права продаж частки одразу може бути здійснений третім особам без повідомлення інших учасників про намір продати частку та пропозиції першочергової купівлі.
 • Можливість відчуження частки та надання її під заставу лише за згодою інших учасників.
 • Встановлення іншого, аніж 1-річний, строку для виплати колишньому учаснику його частки.

У випадку виникнення корпоративного конфлікту загальні правила закону в деяких випадках дозволяють учасникам зловживати своїми правами на шкоду іншим учасникам. Закріплення у статуті чітких правил мінімізує такі ризики. Саме тому рекомендуємо чітко прописувати розділ, що стосується прав на частки у статутному капіталі, оскільки положення профільного закону розраховані в основному на добросовісне виконання учасниками своїх прав та обов’язків.

Дивіденди

Учасники можуть встановити інший, аніж квартальний, строк виплати дивідендів учасників товариства, а також умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів, чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися. 

Загальні збори, основні положення.

Законом надані наступні додаткові можливості щодо положень, що стосуються скликання, проведення та прийняття рішення загальних зборів.

 • Встановлення індивідуальних правил визначення кількості голосів учасників, аніж пропорційно частці у статутному капіталі.
 • Визначення додаткових підстав для скликання загальних зборів
 • Визначення додаткових органів, які мають право скликати загальні збори товариства.
 • Встановлення індивідуального строку для повідомлення учасників про проведення загальних зборів та про внесення змін до порядку денного.
 • Додаткові, аніж цінний лист з описом вкладенням, можливості повідомлення учасників про проведення загальних зборів.
 • Встановлення іншого, аніж відкрите голосування, способу прийняття рішення, в тому числі шляхом опитування.
 • Встановлення індивідуальної кількості голосів, необхідної для прийняття рішення, однак не менше, ніж більшість голосів.
 • Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 • Питання, які додатково відносяться до компетенції загальних зборів.
 • Утворення наглядової ради.

І про головне зміни до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін. Однак загальні збори можуть також уповноважити особу на підписання статуту. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи обов’язково має бути засвідчена нотаріально.

Адвокатське бюро «Антонюк та Партнери» пропонує Вам в короткі строки привести  статут  у відповідність до норм закону.

З основними нововеденнями, Ви можете ознайомитись зв’язавшись з працівниками бюро по тел..0979048474 та на сайті http://a-ur.com.

 

У Держпраці назвали найбільш ходові перевірки: що робити бізнесу?

aur No Comments

Перевірки Держпраці за небезпекою наслідків для бізнесу вже стали порівнянними з податковими перевірками. Збільшення мінімальної зарплати з 1 січня 2018 року автоматично збільшило і розміри штрафів за ці та інші порушення. Ось тільки деякі з них:

 • 11 169 грн – за порушення термінів виплати зарплати;
 • 37 230 грн – за роботу у вихідний або святковий день, понаднормову роботу;
 • 111 690 грн – за допуск до роботи без оформлення трудового договору;
 • 372 300 гривень – за недопуск до проведення перевірки.

Як показала практика перевірок підприємств 60% виявлених порушень пов’язані з невиплатою або затримкою зарплати або її виплати не повному обсязі. Тобто без індексації, нижче мінімального рівня і т.д.

Ще 15% порушень пов’язані з тривалістю відпусток, понаднормової роботи, оформленням на неповний робочий день при повній зайнятості і т.п.

Десята частина порушень пов’язана з порушенням оформлення трудових договорів, зміни умов праці, зловживань при наймі співробітників на випробувальний термін.

За допомогою юристів UBR.ua розібрався, що потрібно зробити, щоб уникнути застосування фінансових санкцій.

 

Які бувають перевірки і їх підстави

На даний момент існують два типи перевірок Держпраці: планові та позапланові. Періодичність планових перевірок залежить від ступеня ризику діяльності підприємства. Він може бути високим, середнім та незначним.

«Критеріями для визначення ступеня ризику є, наприклад, заборгованість по виплаті заробітної плати, невідповідність кількості співробітників обсягам виробництва або послуг, що надаються, виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче її мінімального розміру. Залежно від цього планові перевірки проводяться не частіше, ніж раз в 2 роки, 3 роки або 5 років відповідно», – розповіла UBR.ua юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Олена Басанська.

Про планові перевірки можна дізнатися на сайті Держпраці або скористатися пілотним модулем для планування заходів державного нагляду на сайті Держрегуляторної служби.

Про свій плановий візит перевіряючі зобов’язані письмово повідомити за 10 днів до початку перевірки.

«Якщо це перевірка планова, то варто очікувати, що перевіряти будуть всі пов’язані з трудовими відносинами питання (в тому числі і питання охорони праці). Якщо ж перевірка позачергова, то тут все залежить від того, що стало приводом для її проведення», – говорить керівник практики трудового права ЕПАП Україна Олександра Євстаф’єва.

Наприклад, якщо перевірка проводиться за скаргою працівника, який вважає, що підприємство порушує порядок виплати заробітної плати, то перевірка буде сфокусована на питаннях оплати праці. Скарги співробітників на порушення їх трудових прав, за словами юристів, останнім часом – найпоширеніший привід для перевірок.

«Позапланові перевірки проводяться незалежно від кількості раніше проведених інспекцій за наявності інформації про факти порушення законодавства про працю», – розповіла UBR.ua молодший юрист Eterna Law Христина Леонова.

За словами старшого юриста ЮФ «Астерс» Інеси Летич, крім сигналів від працівників у перевіряючих широкий перелік джерел інформації, включаючи Держстат і ЗМІ. Найчастіше інспектори користуються інформацією від ДФС або Пенсійного фонду (за фактом несплати ЄСВ).

«По регіонах інспектори Держпраці перевіряють ринки на предмет працевлаштування вантажників і торговців. Проводять рейди разом з поліцією», – уточнила UBR.ua Летич.

 

У Держпраці називають такі основні приводи для перевірок:

 1. Рішення суду або інформація від правоохоронних органів про порушення законів про працю.
 2. Рішення керівника інспектора про перевірку дотримання трудового законодавства.
 3. Заява працівника про неоформлення його на роботу.
 4. Заява працівника про порушення його трудових прав.
 5. Інформація від Держстату, ДФС і Пенсійного фонду

 

Що може інспектор

Постанова КМУ від 26.04.2017 р. № 295  визначає порядок проведення перевірок. Інспектор праці сам визначає куди і коли відправитися на перевірку, на відміну, наприклад, від податківців, які повинні отримувати санкцію начальства і направлення на перевірку.

Тому формально він може з’явитися на перевірку в будь-який час доби (навіть вночі) і заходити в будь-які приміщення об’єкта, де використовується наймана праця. Але якщо він прийде вночі і нікого не застане, то не зможе виписати штраф за недопуск до перевірки – адже його не зобов’язані чекати цілодобово. Тільки скласти акт про неможливість проведення інспекційного відвідування із зазначенням причин.

Так само інспектор вирішує, попереджати про свій візит чи ні. Якщо вважатиме, що це зашкодить перевірці, то може прийти без попередження. Про проведення перевірки він повідомляє уповноваженій посадовій особі підприємства.

Для проведення відвідування інспектору досить мати при собі службове посвідчення.

Партнер юридичної компанії ILF Сергій Сільченко радить обов’язково перевірити, що перед вами дійсно справжній інспектор. Переписати дані посвідчення і звірити їх з тими, що вказані на сайті Держпраці в спеціальному реєстрі. Якщо фото, номер або термін дії документа не збігаються, можна не допускати такого інспектора до перевірки. У разі виникнення підозри слід звертатися в підрозділи Національної поліції або управлінь Держпраці.

Нещодавно Держпраці попередив про часті випадки відвідування приватних підприємців шахраями під виглядом державних інспекторів, які нібито повинні перевірити питання укладення трудових договорів та оплати праці найманих працівників. Погрожуючи великими штрафами, вимагають у підприємців гроші.

Поки перевірки без попередження можуть проводитися тільки у частині порушення правил працевлаштування, а інспекції, пов’язані з охороною праці – за планом. Але Уряд вже запропонував депутатам дати право Держпраці перевіряти без попередження підприємства за будь-яких питань. У тому числі пов’язаних з охороною праці. Відповідні норми містяться в урядовому законопроекті №8045Про це тут>>

 

Що перевіряють?

Інспектори насамперед перевіряють правильність оформлення трудових відносин з працівниками: наявність наказів про прийняття на роботу, заповнених трудових книжок (відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок), штатний розклад і робочий графік, відомості по виплаті заробітної плати.

«Крім того, часто виявляється підміна трудових відносин цивільно-правовими. У разі, якщо в договорі між підприємством і фізособою будуть виявлені ознаки трудових відносин, Держпраці нарахує штраф за кожного неоформленого належним чином співробітника», – каже Христина Леонова.

Перевіряють також, чи немає оформлення співробітника на неповний робочий день при фактичний роботі full-time, дотримання компанією термінів і розмірів виплати заробітної плати, надання співробітникам гарантій і пільг, передбачених законом.

Інспектори мають право не тільки знайомитися з документами, а й опитувати співробітників, їх керівників, як наодинці, так і в присутності свідків.

«Таким чином, по-перше, необхідно не допускати порушень трудового законодавства, які можуть стати підставою для проведення перевірки і подальшого застосування санкцій», – зауважила Олена Басанська.

 

Що робити?

У той же час варто пам’ятати про своє право письмово фіксувати свої коментарі або зауваження до актів інспектора, що дасть можливість врахувати можливі порушення, допущені інспекторами під час перевірки. Також компанія має право вимагати у інспекторів нерозголошення інформації, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію.

Для цього юрист рекомендує вимагати у інспекторів підписання договору про нерозголошення конфіденційної інформації або подібного документа, до якого буде додаватися перелік документів та інформації (або хоча б їх типів/категорій), наданих інспектору при перевірці.

«Тривалість перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва і малого підприємництва – двох робочих днів. У разі перевищення цих строків, керівництво компанії має право не допустити інспектора до проведення інспекції», – зазначила Олександра Євстаф’єва

Олена Басанська рекомендує ще до візиту перевіряючих перевірити внутрішні документи компанії щодо працевлаштування на предмет потенційних порушень і по можливості такі порушення або виправити, або мінімізувати ризики, пов’язані з ними.

 

Втім, за словами Олександри Євстаф’євої, не варто з ходу записувати перевіряючих інспекторів в «опоненти».

«Якщо підприємство демонструє готовність до конструктивного діалогу, є велика ймовірність, що інспектор, навіть виявивши порушення і записавши їх в акт перевірки, з готовністю підкаже як їх найкращим чином усунути. І, в будь-якому випадку, цей досвід дозволить підприємству бути більш підготовленим при подальших перевірках», – запевняє юрист.

 

Виконання приписів та штрафи

За результатами інспектування складається акт, а якщо виявлено порушення, то виноситься припис про їх усунення. А далі, залежно від виду порушення, може оштрафувати компанію (і її посадових осіб) чи ні.

Якщо роботодавець виконав припис і, наприклад, у встановлений термін виплатив працівникам компенсацію за затримку зарплати, то підстави для штрафу (за ст. 265 КЗпП) відсутні (лист Держпраці від 11.01.2018 р. №183/3/4.3-3В-18). Це також закріплено в п. 28 Порядку №295.

Якщо розпорядження не виконано, то винні посадові особи штрафуються за ст. 41 КУпАП та ст. 265 КЗпП.

Але, якщо виявлені випадки неоформлених працівників або невиплати в повному обсязі зарплати, або виплата зарплати нижче мінімальної, то одночасно з внесенням приписи про усунення порушення накладається штраф. Незалежно від того, виправив його роботодавець чи ні.

Констянтин Симоненко

 

Джерело

UBR

Рубрика:

Право і відповідальність / Контролюючі органи і перевірки

 

Актуальні висновки Верховного суду у податкових спорах: відсутність трудових ресурсів, недоліки документів, відсутність ТТН, порушення кримінального провадження, угода з прокурором, допит директора, фіктивність ланцюга постачання.

aur No Comments

Відсутність у контрагентів позивача матеріальних та трудових ресурсів

Верховний Суд в постанові від 06.02.2018 у справі 804/4940/14 зазначив, що відсутність у контрагентів позивача матеріальних та трудових ресурсів не виключає можливості реального виконання ним господарської операції та не свідчить про одержання необґрунтованої податкової вигоди покупцем, оскільки залучення працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу).

Таких висновків дійшов Верховний Суд і в постанові  від 30.01.2018 р. по справі № 2а/1770/3360/12, від 19 червня 2018 року у справі №826/7704/16 (адміністративне провадження №К/9901/38191/18).

Наявність або відсутність окремих документів, а також недоліки в їх оформленні

Наявність або відсутність окремих документів, а також недоліки в їх оформленні не можуть бути підставою для висновку про відсутність господарських операцій, якщо з інших даних вбачаються зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі платника у зв’язку з його господарською діяльністю.

Аналогічні правові висновки викладені в постановах Верховного Суду від 19 червня 2018 року по справі №826/7704/16 (адміністративне провадження №К/9901/38191/18) та від 17 квітня 2018 року по справі №820/475/17 (адміністративне провадження №К/9901/4907/17).

Відсутність ТТН

Товарно-транспортна накладна призначена для обліку руху товарно-матеріальних цінностей та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом, тобто товарно-транспортна накладна є доказом, який підтверджує факт надання/отримання транспортних послуг, а не реальність господарської операції у цілому (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 11 вересня 2018 року справа №820/477/18, адміністративне провадження №К/9901/55969/18, від 11 вересня 2018 року справа №815/6105/17, адміністративне провадження №К/9901/56987/18, від 11 вересня 2018 року справа №821/995/17, адміністративне провадження №К/9901/54216/18 , від 11 вересня 2018 року справа №823/2247/17, адміністративне провадження №К/9901/56440/18 та ін.).

Факт порушення кримінальної справи та отримання свідчень

Верховний Суд в постанові від 27 березня 2018 року у справі №816/809/17 (адміністративне провадження №К/9901/1349/170, сам факт порушення кримінальної справи та отримання свідчень (пояснень) посадових осіб господарюючих суб’єктів, в рамках такої кримінальної справи, не є беззаперечним фактом, що підтверджує відсутність реальних правових наслідків всіх господарських операцій проведених позивачем та його контрагентами.

Окрім того, під час проведення господарських операцій платник податків може бути і необізнаним стосовно дійсного стану правосуб’єктності своїх контрагентів і реально отримати від них товари (роботи чи послуги), незважаючи на те, що контрагенти можливо і мають наміри щодо порушення податкового законодавства.

Аналогічні висновки містяться і в постановах Верховного Суду України від 05 березня 2012 року у справі №21-421а11 та від 22 вересня 2015 року у справі №810/5645/14 та в постановах Верховного Суду від 20 лютого 2018 року у справі №826/6280/13-а, адміністративне провадження №К/9901/2848/18, від 06 березня 2018 року у справі №2а-9375/11/1370 (адміністративне провадження №К/9901/5919/18) та від 13 березня 2018 року у справі №826/13582/13-а (адміністративне провадження №К/9901/19905/18).

Факт наявності вироків, ухвалених на підставі угод у кримінальному провадженні

При дослідженні вироків по контрагентам, треба враховувати Постанову ВС від 27 лютого 2018 року у справі  № 802/1853/16-а, адміністративне провадження №К/9901/4639/17, яка чітко встановлює, що сам факт наявності вироків, ухвалених на підставі угод у кримінальному провадженні, не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, внаслідок чого є нагальна необхідність перевіряти доведеність кожного податкового правопорушення і здійснювати комплексне дослідження усіх складових господарських операцій, з врахуванням обставин, встановлених у вироках, які набрали законної сили.

Аналогічна позиція висловлена у постанові ВС від 7 лютого 2018 року у справі  №813/1766/17, адміністративне провадження №К/9901/3360/17.

Порушення кримінального провадження, допити свідків

Посилання контролюючого органу на кримінальні провадження відкриті за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 Кримінального кодексу України відносно контрагентів платника податків, обґрунтовано відхилені судом, оскільки вказані докази не містять у собі встановлених обставин, які б свідчили про невиконання контрагентами своїх договірних зобов’язань саме по господарських відносинах з позивачем або обставин, які б свідчили про фіктивність (нереальність) господарських операцій між вказаними суб’єктами господарської діяльності (Постанова Верховного суду від 26.06.2018 р. справа № 808/2360/17).

Така ж сама правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 05.06.2018 у справі № 809/1139/17 (адміністративне провадження №К/9901/40809/18). Верховний Суд наголосив та тому, що доводи контролюючого органу щодо посилання на допит особи, який був керівником підприємства та пояснив, що він не має відношення до реєстрації та ведення господарської діяльності ряду підприємств (серед яких і згаданий контрагент позивача), на яких згідно реєстраційних даних він являється посадовою особою (засновником, співзасновником, директором, головним бухгалтером), а також йому невідомі дані підприємства, зокрема і позивача, спростовуються наявними у матеріалах справи копіями первинних документів.

Оскільки доказів, які б свідчили про наявність вироку суду відносно контрагента позивача, який би набрав законної сили, під час розгляду справи, контролюючим органом не було надано, сам по собі факт порушення кримінальної справи щодо посадових осіб контрагента позивача не може слугувати належним доказом фіктивності розглядуваних господарських операцій та не тягне за собою правових наслідків для позивача.

Аналогічний висновок міститься у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 20 лютого 2018 року у справі № 826/6280/13-а, адміністративне провадження № К/9901/2848/18, ЄДРСРУ № 72338874.

Порушення податкової дисципліни по ланцюгу постачання

Норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування витрат та податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на формування витрат та податкового кредиту, за можливу неправомірну діяльність його контрагентів за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагентів та злагодженість дій між ними (Постанови Верховного суду від 10 вересня 2018 року справа №826/8016/13-а,адміністративне провадження №К/9901/4058/18, від 10 вересня 2018 року справа №826/25442/15, адміністративне провадження №К/9901/24925/18, від 11 вересня 2018 року у справі №810/2677/17, адміністративне провадження №К/9901/47242/18 та ін.).

Автор: Адвокат Морозов

Джерело: https://advokat-morozov.blogspot.com

Таблиця штрафів за порушення правил дорожнього руху

aur No Comments

 

Зміст порушення Стягнення (розмір та вид, хто розглядає справу) Хто розглядає справу Забезпечення розгляду
Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи тягне за собою накладення штрафувід тридцяти до п’ятдесяти в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850грн.)

 

начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних уповноважених підрозділів Національної поліції, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

 

Стаття 121Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
Частина 1. Керування водієм транспортним засобом, що має несправності
– системи гальмового або рульового керування,
– тягово-зчіпного пристрою,
– зовнішніх світлових приладів (темної пори доби)
чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів
накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-425грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

 

 

Тимчасове затримання ТЗ
Частина 2. Керування водієм транспортним засобом, який
– використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною першою цієї статті,
– або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації
накладення штрафу від сорока до п’ятдесяти в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 -850грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Тимчасове затримання ТЗ
Частина 3. Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-425 грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Тимчасове затримання ТЗ
Частина 4. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою – третьою цієї статті позбавлення права керування транспортними засобами на строквід трьох до шести місяців

або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове вилучення ПВ

Тимчасове затримання ТЗ

Частина 5. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами накладення штрафу від трьох до п’яти в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (51-85грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Частина 6. Керування водієм транспортним засобом,
– не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку,
без порядку, його експлуатація без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів,
– або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим
накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 255грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Тимчасове затримання ТЗ
Частина 7. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною шостою цієї статті накладення штрафу від п’ятнадцяти до тридцяти в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 – 510грн.)

або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове затримання ТЗ
Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах
Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 – 340грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Стаття 121-2. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів
Частина 1. Перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також перевезення водіями транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення, пасажирів, кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 255грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Частина 2. Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 – 340грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Частина 3. Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад п’ятсот кілометрів одним водієм накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 255грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
Частина 1.
– Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину,
– порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг,
– правил перевезення вантажів,
– буксирування транспортних засобів,
– зупинки,
– стоянки,
– проїзду пішохідних переходів,
– ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах,
– порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками
накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 – 340грн.) або 50 штрафних балів Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Частина 2.
– Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть,
– зупинок транспортних засобів загального користування,
– проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника,
– порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду,
– безпечної дистанції або інтервалу,
– розташування транспортних засобів на проїзній частині,
– порушення правил руху автомагістралями,
– користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку,
– використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів,
– користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання),
– порушення правил навчальної їзди
накладення штрафу від двадцяти п’яти до тридцяти в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 – 510грн.) або 50 штрафних балів Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Частина 3.
– Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину,
– ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями,
– ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів,
– порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху
накладення штрафу від тридцяти до сорока в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 – 680грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Тимчасове затримання ТЗ (в частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху)
Частина 4. Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами

Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян

накладення штрафу від сорока до п’ятдесяти в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 – 850грн.)

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове вилучення ПВ
Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення передбачених частинами першою – третьою цієї статті правопорушень у виді перевищення обмежень швидкості руху транспортних засобів, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки і стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзду на смугу зустрічного руху, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, – юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб
Стаття 122-2. Невиконання водіями вимог про зупинку
Невиконання водіями вимог працівника міліціїполіцейського, а водіями військових транспортних засобів – вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу накладення штрафу від дев’яти до одинадцяти в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153 – 187грн.)

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове вилучення ПВ
Стаття 122-4. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди
Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні накладення штрафу від п’ятнадцяти до вісімнадцяти в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 – 306грн.)

або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин,

або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів
Стаття 122-5. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
Примітка. Під спеціальним світловим сигнальним пристроєм слід розуміти світловий пристрій, що має змінну частоту світлових імпульсів та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби.
Під спеціальним звуковим сигнальним пристроєм слід розуміти звуковий пристрій, що має змінну основну частоту (за винятком охоронної сигналізації) та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні транспортні засоби.
накладення штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42500 – 51000 8500 грн.) з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове затримання ТЗ
Стаття 123. Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди
Частина 1. Порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами другою і третьою цієї статті накладення штрафу в розмірі від двадцяти до двадцяти п’яти в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 425грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Частина 2. В’їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонений накладення штрафу від п’ятдесяти до сімдесяти в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1190грн.) з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого

або адміністративний арешт на строк від семи до десяти дібз оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове вилучення ПВ
Частина 3. Порушення, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого

або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове вилучення ПВ
Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, – юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб
Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна
Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна
Примітка. Особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за умови, що учасники дорожньо-транспортної пригоди скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду відповідно до Закону України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів .
накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 425грн.)

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове вилучення ПВ

Тимчасове затримання ТЗ

 

Стаття 124-1. Ненадання транспортних засобів працівникам міліції поліцейським та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Ненадання посадовими особами підприємств, установ, організацій і громадянами транспортних засобів, що їм належать, працівникам міліціїполіцейським та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у встановлених законом невідкладних випадках накладення штрафу від чотирьох до восьми в розмірі чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (68 – 136грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних уповноважених підрозділів Національної поліції, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки

Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху
Інші порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями 121-128,частинами першою і , статтями 139 і цього Кодексу тягнуть за собою попередження Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки
Частина 1. Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката Зелена картка )
Примітка: Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які у встановленому порядку навчаються водінню транспортного засобу.
накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 – 850грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Тимчасове затримання ТЗ
Частина 2. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом
Примітка: Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які у встановленому порядку навчаються водінню транспортного засобу.
накладення штрафу від тридцяти до тридцяти п’яти в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 – 595грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних уповноважених підрозділів Національної поліції, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Тимчасове затримання ТЗ
Частина 3. Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 – 850грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних уповноважених підрозділів Національної поліції, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Тимчасове затримання ТЗ
Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин
Частина 1. Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху попередження або накладення штрафу від трьох до п’яти в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 – 85грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Частина 2. Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин накладення штрафу від п’яти до восьми в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 – 136грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Частина 3. Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп’яніння накладення штрафу від восьми до десяти в розмірі восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 – 170грн.) Органи внутрішніх справ (Національна поліція)

начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних уповноважених підрозділів Національної поліції, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки

уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання

Частина 4. Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 255грн.)

або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів
Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
Частина 1. Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції накладення штрафу на водіїв від ста п’ятдесяти до двохсот в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 -3400 грн.)

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років,

або громадські роботи на строк від сорока до п’ятдесяти годин,

або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб

і на інших осіб – накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 – 3400 грн.)

або громадські роботи на строк від сорока до п’ятдесяти годин,

або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб.

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове вилучення ПВ

Тимчасове затримання ТЗ

Частина 2. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого

або громадські роботи на строк від п’ятдесяти до шістдесяти годин,

або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб

і на інших осіб – оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого

або громадські роботи на строк від п’ятдесяти до шістдесяти годин,

або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове вилучення ПВ

Тимчасове затримання ТЗ

Частина 3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до десяти років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб – оплатне вилучення транспортного засобу Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове вилучення ПВ

Тимчасове затримання ТЗ

Частина 4. Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу працівника міліції поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів Тимчасове вилучення ПВ

Тимчасове затримання ТЗ

Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення
Частина 1. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів щодо їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, відповідальними за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, утримання автомобільних доріг та вулиць, громадянами – суб’єктами господарської діяльності заходів щодо заборони руху підвідомчих технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями, покриття яких може бути пошкоджене накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів (340 – 510грн.) доходів громадян

або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин,

і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, утримання автомобільних доріг та вулиць, громадян – суб’єктів господарської діяльності – від тридцяти до сорокау розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 – 680грн.)

або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів
Частина 2. Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока у розмірі тридцяти (510 – 680 грн.)неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин

і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, утримання автомобільних доріг та вулиць, громадян – суб’єктів господарської діяльності – від сорока до п’ятдесяти в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 – 850грн.)

або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів

Джерело: Protokol.ua

Фізична особа-підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном після свого припинення вже як звичайна фізична особа (ВССУ, справа № 6-29575ск15 від 25.11.2015 р.)

aur No Comments

Фабула судового акту: Фізичною-особою – підприємцем було укладено договір банківського обслуговування. Він  отримав від Банку кредитний ліміт. У зв’язку із неналежним виконанням  підприємцем умов договору у нього утворилася заборгованість. Враховуючи що фізичну особу – підприємця  було виключено з реєстру суб’єктів підприємницької діяльності, Банк  просив стягнути наявну заборгованість за кредитним договором з громадянки (далі – ОСОБА) , що  на час звернення до суду вже втратила статус підприємця, а також судові витрати.

Рішенням місцевого суду , залишеним без змін ухвалою апеляційним судом, позовні вимоги задоволено. Стягнуто з ОСОБИ на користь  Банку  заборгованість за кредитним договором, відсотки за користування кредитом , пеня за несвоєчасність виконання зобов’язань, заборгованість з комісії за користування кредитом.

Рішення також залишено в силі і  Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

При цьому суди  зазначили таке:

З аналізу положень ст. ст. 5152609 ЦК України вбачається, що однією із особливостей підстав припинення зобов’язань для фізичної особи-підприємця є те, що у разі припинення суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи (виключення з реєстру суб’єктів підприємницької діяльності) її зобов’язання за укладеними договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізичною особою, оскільки фізична особа не перестає існувати. Фізична особа-підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном.

Аналізуйте судовий акт: Фізична особа – підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю усім своїм майном і у випадку припинення (банкрутства) СПД ( Постанова ВСУ у справі № 6-125цс13 від 4 грудня 2013р.)

Безробітня особа, яка зареєстрована як СПД (фізична особа – підприємець) не має право отримувати допомогу по безробіттю (Постанова ВСУ від 7 жовтня 2014 р. у справі № 21- 408а14)

Майно ФОП придбане за кошти від своєї діяльності слід розглядати як особисту приватну власність, яка не підлягає поділу між подружжям при розлученні (ВСУ у справі № 6-1327цс15 від 18 травня 2016р.)

Адвокат має право НЕ платити податки як самозайнята особа, якщо він зареєстрований як ФОП і є платником єдиного податку (Постанова ВАСУ у справі К/800/44702/14 від 21 січня 2016р., судді Рибченко А. О., Лосєв А. М., Олендер І. Я.)

 

                                                                                                                        УХВАЛА

                                                                                                              ІМЕНЕМ     УКРАЇНИ

25 листопада 2015 року                                                                                                                  м. Київ                                                                                                                                      

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

Кузнєцова В.О., Ізмайлової Т.Л., Наумчука М.І.,-   розглянувши у попередньому судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором, за касаційною скаргою ОСОБА_4 на рішення Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 21 липня 2015 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Донецької області від 25 серпня 2015 року,

в с т а н о в и л а:

У червні 2015 року публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі – ПАТ КБ «ПриватБанк») звернулося до суду із вказаним позовом до ОСОБА_4, мотивуючи свої позовні вимоги тим, що 29 грудня 2011 року фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 було укладено договір банківського обслуговування. Свої зобов’язання за договором банк виконав в повному обсязі, надавши відповідачу кредитний ліміт в розмірі 11 200 грн. У зв’язку із неналежним виконанням відповідачем умов договору станом на 31 березня 2015 року утворилася заборгованість у розмірі 15 682 грн 21 коп. Враховуючи що фізичну особу – підприємця ОСОБА_4 було виключено з реєстру суб’єктів підприємницької діяльності, позивач просив стягнути наявну заборгованість за кредитним договором з громадянки ОСОБА_4, а також судові витрати.

Рішенням Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 21 липня 2015 року, залишеним без змін ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Донецької області від 25 серпня 2015 року, позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_4 на користь  ПАТ КБ «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором від 29 грудня 2011 року станом на 31 березня 2015 року в розмірі 13 759,14 грн, з яких заборгованість за тілом кредиту – 8 066,05 грн, відсотки за користування кредитом 5 001,00 грн, пеня за несвоєчасність виконання зобов’язань – 111,37 грн., заборгованість з комісії за користування кредитом – 580,72 грн. Вирішено питання судових витрат. В задоволені іншої частини позовних вимог відмовлено.

У касаційній скарзі ОСОБА_4 просить судові рішення першої та апеляційної інстанції скасувати та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних  вимог, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає відхиленню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до вимог ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Судами встановлено, що згідно заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, поданої 29 грудня 2011 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, публічним акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» здійснювалось обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1 з встановленим кредитним лімітом, в електронному вигляді, через встановлені засоби електронного зв’язку банку і клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет клієнт банк, sms-повідомлення інші), що визначено і врегульовано «Умовами та правилами надання банківських послуг».

03 березня 2015 року зареєстровано припинення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 20915723.

Частиною 3 статті 46 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» передбачено, що фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Відповідно до ст. 52 ЦК України фізична особа – підприємець відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

За правилами статей 525526 і 527 ЦК України боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду України, викладеного у постанові від 04 грудня 2013 року (справа № 6-125цс13), однією із особливостей підстав припинення зобов’язань для фізичної особи-підприємця є те, що у разі припинення суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи (виключення з реєстру суб’єктів підприємницької діяльності) її зобов’язання за укладеними договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізичною особою, оскільки фізична особа не перестає існувати. Фізична особа-підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном.

Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позовних вимог суд першої інстанції, з висновком якого погодився й апеляційний суд, враховуючи вказані положення норм матеріального права, умови кредитного договору, правовий висновок Верховного Суду України та встановлені обставини справи, дійшов обґрунтованого висновку про те, що між сторонами був укладений договір про надання банківських послуг, що підтверджується заявою фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 від 29 грудня 2011 року про приєднання до умов та правил надання банківських послуг (а.с. 28), а також заявою направленою відповідачем до Слов’янського районного суду Донецької області про перенесення судового засідання, в якій зокрема зазначено, що кредитний договір укладався для сплати податків по заробітній платі (а.с. 59). Неналежне виконання відповідачем взятих на себе зобов’язань за кредитним договором, а саме несплата необхідних сум для погашення заборгованості, що підтверджується розрахунком заборгованості та випискою із рахунку (а.с. 45,48), призвело до порушення прав позивача, які підлягають захисту шляхом стягнення заборгованості на користь позивача із відповідача. Розмір заборгованості за кредитним договором відповідачем не спростовується.

Встановлено і це вбачається з матеріалів справи, що оскаржувані рішення Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 21 липня 2015 року та ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Донецької області від 25 серпня 2015 року постановлені з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Відсутні й передбачені ст. 338 ЦПК України підстави для обов’язкового скасування судового рішення.

Керуючись ч. 3 ст. 332 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 відхилити.

Рішення Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 21 липня 2015 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Донецької області від 25 серпня 2015 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:   В.О. Кузнєцов   Т.Л. Ізмайлова   М.І. Наумчук

Джерело: protokol.com.ua